ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 น่านเกมส์ อาชอำพล แก้ววิจิตร / ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน 21 มีนาคม 2561