เอกสารเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา

  แผนที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ (ไฟล์ pdf) ลงวันที่ 14 มี.ค. 61 วันที่: 15 มี.ค. 2561
  กำหนดการอบรมผู้ช่วยผู้ตัดสิน และประชุมผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน (ณ 10 มี.ค. 61) วันที่: 12 มี.ค. 2561
   แบบคำขอการใช้รถ (เพิ่มเติมเที่ยวกลับ) ฉบับแก้ไข วันที่: 12 มี.ค. 2561
  ขั้นตอนการยืม-คืนเครื่องนอน วันที่: 09 มี.ค. 2561
  กำหนดการอบรมผู้ช่วยผู้ตัดสิน และประชุมผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน วันที่: 28 ก.พ. 2561
  กำหนดการพิธีปิด "น่านเกมส์" (29 มี.ค. 61) วันที่: 28 ก.พ. 2561
  กำหนดการพิธีเปิด "น่านเกมส์" (19 มี.ค. 61) วันที่: 28 ก.พ. 2561
  แบบฟอร์มคำขอใช้รถรับส่งนักกีฬา-เจ้าหน้าที่ วันที่: 28 ก.พ. 2561
  อัพเดทตารางการแข่งขัน แก้ไข 22 ก.พ. 61 วันที่: 27 ก.พ. 2561
  ที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ (น่านเกมส์) วันที่: 21 ก.พ. 2561
  จับสลากแบ่งสายการแข่งขัน(ประเภททีม)น่านเกมส์ วันที่: 20 ก.พ. 2561
  ดาวน์โหลดสปอตวิทยุน่านเกมส์ วันที่: 14 ก.พ. 2561
  ที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ วันที่: 30 ม.ค. 2561
  อัพเดทตารางการแข่งขันฯ แก้ไข เมื่อ 24 มกราคม 2561 วันที่: 14 ม.ค. 2561
  กำหนดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (ตามเขตพื้นที่) วันที่: 02 ม.ค. 2561

หน้าที่ 1
|1|2