ภาพกิจกรรม การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์

  ภาพบรรยากาศและผลการแข่งขันกีฬาเทนนิสประเภททีม ชาย/หญิง (18/03/61) อาชอำพล แก้ววิจิตร / ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน 21 มีนาคม 2561 วันที่: 18 มี.ค. 2561
  จังหวัดน่าน เปิดศูนย์สื่อมวลชน Press Center พร้อมให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชน ตลอดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ.2561) น่านเกมส์ วันที่: 18 มี.ค. 2561
  ฝ่ายเทคโนโลยีและประมวลผล อบรมการใช้โปรแกรมเก็บผลคะแนน วันที่: 16 มี.ค. 2561
  จังหวัดน่าน เตรียมความพร้อม พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ?น่านเกมส์? วันที่: 15 มี.ค. 2561
  ทัพนักกีฬาจังหวัดน่านฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นเพื่อเข้าร่วมชิงชัยในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ?น่านเกมส์? วันที่: 13 มี.ค. 2561
  ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมคณะกรรมการฝ่ายจัดกับเจ้าหน้าที่สนามกอล์ฟ กฟผ.แม่เมาะ จ.ลำปาง วันที่: 11 มี.ค. 2561
  ประชุม จนท.ที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม การจัดการ"แข่งขันกีฬาทางอากาศ" กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 วันที่: 08 มี.ค. 2561
  จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ.2561) "น่านเกมส์" ครั้งที่ 2/2561 วันที่: 08 มี.ค. 2561
  คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์กีฬาน่านเกมส์เชิญวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดน่านประชุมขับเคลื่อนงานและติดตามการประชาสัมพันธ์กีฬาน่านเกมส์ วันที่: 26 ก.พ. 2561
  ผลการจับสลากแบ่งสายน่านเกมส์ วันที่: 20 ก.พ. 2561
  ภาพบรรยากาศน่านร่วมประชุมอำนวยการและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ.2561) "น่านเกมส์" วันที่: 20 ก.พ. 2561
  ภาพบรรยากาศแถลงข่าว การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์ วันที่: 12 ก.พ. 2561
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน เก็บภาพบรรยากาศป้ายประชาสัมพันธ์น่านเกมส์มาฝากครับ วันที่: 03 ก.พ. 2561
  ประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่๓๔(พ.ศ.๒๕๖๑) "น่านเกมส์" ครั้งที่๑/๒๕๖๑ วันที่: 26 ม.ค. 2561
  การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีลงนามในสัญญาการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์ วันที่: 13 ม.ค. 2561

หน้าที่ 2
|1|2